TrafVic studie

Titel onderzoek
Emotionele gevolgen van, en hulp na, een verkeersongeval bij slachtoffers en nabestaanden
Omschrijving 
Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen. Door specialisten op het gebied van rouw- en traumaverwerking van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht wordt middels een longitudinale studie inzicht verkregen in de aard en intensiteit van psychosociale problemen, de hulpbehoeften en de ontvangen hulp. Ook komen de risico- en beschermende factoren die de problemen verminderen of versterken hiermee aan het licht. Vervolgens wordt aan nabestaanden en slachtoffers met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit cognitieve gedragstherapie die zowel face-to-face als online wordt gegeven. Tegelijkertijd wordt het effect van de verschillende behandelingen onderzocht. Bij succes leidt het project TrafVic tot een blijvende verbetering in de hulpverlening aan nabestaanden en slachtoffers van ernstige verkeersongevallen. Ook geven de verzamelde kennis en data dan voldoende bewijs om te pleiten voor permanente verbeteringen van de positie van deze slachtoffers en nabestaanden. Zo kan een eind worden gemaakt aan een onnodig lange nasleep met alle negatieve gevolgen van dien.Website van het onderzoek is: www.rouwnaverkeersongeval.nl
Hoofdonderzoekers
prof. dr. Jos de Keijser (Rijksuniversiteit Groningen)
prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep)
dr. Geert Smid (Centrum ’45)
dr. Maarten Eima (Rijksuniversiteit Groningen)
dr. Lonneke Lenferink (Rijksuniversiteit Groningen)
Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.
Looptijd
2018-2021
© 2020 NTVP - All Rights Reserved