TrafVic Kids

Titel van het onderzoek

TrafVic Kids

Omschrijving

In Nederland overlijden er volgens het Centraal Bureau Statistiek jaarlijks meer dan 600 mensen ten gevolge van een verkeersongeluk. Dit betekent dat er naar schatting jaarlijks honderden kinderen en jongeren zijn die een dierbare verliezen in het verkeer. Ondanks onderzoek waaruit naar voren komt dat jeugdigen die een dierbare verliezen een verhoogde kans hebben op psychische klachten, is meer onderzoek naar (verstoorde) rouw bij kinderen en jongeren nodig. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog geen Nederlands instrument voor jeugdigen voor het screenen van de in de DSM-5 beschreven symptomen van een Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS). TrafVic Kids beoogt jeugdigen die een dierbare verliezen na een verkeersongeluk beter te kunnen helpen door het mogelijk te maken om verstoorde rouw eerder te identificeren, het in kaart brengen van belangrijke invloeden binnen het gezin op verstoorde rouw en het ontwikkelen van een interventie voor verstoorde rouw. Specifiek richt TrafVic Kids zich op 1) het ontwikkelen van een meetinstrument om verstoorde rouw volgens de criteria van de DSM-5 en de ICD-11 te kunnen meten, 2) het onderzoeken van de impact van het rouwproces van ouders/verzorgers op het rouwproces van kinderen en vice versa, en mogelijke mechanismen die daarbij een rol spelen, 3) de ontwikkeling van een online interventie voor verstoorde rouw, en 4) kennis over de haalbaarheid en effectiviteit van die online interventie.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Hoofdonderzoekers

Iris van Dijk, PhD kandidaat bij Universiteit Utrecht

Dr. Lonneke Lenferink, postdoctoraal onderzoeker bij Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Paul Boelen, hoogleraar bij Universiteit Utrecht en klinisch psycholoog/psychotherapeut ARQ Psychotraumacentrum Expert Groep

Prof. dr. Jos de Keijser, bijzonder hoogleraar bij Rijksuniversiteit Groningen en klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGZ Friesland

Looptijd

oktober 2020 – september 2024

© 2023 NTVP - All Rights Reserved