TrafVic-I studie: Rouw na een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval

Titel onderzoek:

TrafVic-I studie: Rouw na een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval

Omschrijving:

Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van en hulp na het verlies van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen. Door  onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht wordt middels een longitudinale vragenlijststudie inzicht verkregen in de aard, ernst en beloop van psychosociale problemen. Ook worden de hulpbehoeften en de ontvangen hulp van nabestaanden uitgevraagd. Vervolgens wordt aan nabestaanden met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit online cognitieve gedragstherapie. De effecten van deze behandeling ten opzichte van het wachten op een behandeling worden onderzocht in een gerandomiseerde klinische studie. Bij succes leidt het project TrafVic tot een blijvende verbetering in de hulpverlening aan nabestaanden van verkeersdoden. Zo kan een eind worden gemaakt aan een onnodig lange nasleep van een overlijden door een verkeersongeval met alle negatieve gevolgen van dien. Website van het onderzoek is: www.rouwnaverkeersongeval.nl

Hoofdonderzoekers:

prof. dr. Jos de Keijser (PI; Rijksuniversiteit Groningen)

Lonneke Lenferink (Uitvoerend onderzoeker: Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht)

drs. Marjel Buiter (Onderzoeksassistent: Rijksuniversiteit Groningen)

prof. dr. Paul Boelen (lid onderzoeksteam: Universiteit Utrecht en Arq Nationaal Psychotrauma Centrum)

prof. dr. Geert Smid (lid onderzoeksteam: Universiteit van Humanistiek, Centrum ’45)

Maarten Eisma (lid onderzoeksteam: Rijksuniversiteit Groningen)

Financiering:

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Looptijd:

2018-2022

© 2023 NTVP - All Rights Reserved