Het internationale consortium voor voorspellen van PTSS (ICPP) project

Auteurs: Wei Qi, Andrew Ratanatharathorn, Martin Gevonden, Richard Bryant, Douglas Delahanty, Yutaka Matsuoka, Miranda Olff, Terri deRoon-Cassini, Ulrich Schnyder, Soraya Seedat, Eugene Laska, Ronald C. Kessler, Karestan Koenen en Arieh Shalev namens de ICPP

Originele titel: Application of Data Pooling to Longitudinal Studies of Early PTSD: The International Consortium to Predict PTSD (ICPP) Project

Achtergrond: Het begrijpen van de ontwikkeling van  posttraumatische stress stoornis (PTSS) is een voorwaarde voor efficiënte risicotaxatie en planning van preventie. Tot op heden waren studies locatie- en steekproef-specifiek. Om generaliseerbare modellen te ontwikkelen van  de ontstaanswijze en predictie van PTSS heeft het internationale consortium voor voorspellen van PTSS (ICPP) data samengevoegd van 13 longitudinale, op acute zorg-gebaseerde, PTSS studies die zijn uitgevoerd in zes verschillende landen.
Doel: Het beschrijven van ICCP’s benadering van data-pooling en harmonisatie en het presenteren van beschrijvende resultaten tussen de studies die inzicht bieden in het longitudinale beloop van PTSS na acuut trauma.
Methoden: Data op item-niveau zijn verzameld van 13 longitudinale studies onder volwassenen die civiel trauma hebben overleefd. Constructen (bv. PTSS, depressie), meetinstrumenten (vragen of schalen), en tijd variabelen (dagen na trauma) werden geïdentificeerd en geharmoniseerd, die met inconsistente codering (bv. opleiding, ooit blootgesteld aan trauma) werden opnieuw gecodeerd. Vanwege het gebruik van de Clinician Administered PTSD Scale (CAPS) in 11 studies, is dit het meest gebruikte instrument voor het vaststellen van diagnose en ernst van PTSS.
Resultaten: De gepoolde dataset bestond uit 6254 participanten (39.9% vrouw). De gemiddelde retentiegraad van de studies was 87.0% (spreiding: 49.1% tot 93.5%). De baseline meting van de participanten vond plaats binnen twee maanden na blootstelling aan trauma. De duur van follow-up varieerden van 188 tot 1110 dagen. Net zoals de inclusiecriteria van de studies, verschilde de prevalentie van baseline PTSS significant tussen de studies (spreiding: 3.1% tot 61.6%), en vergelijkbare verschillen werden gevonden in daaropvolgende metingen (respectievelijk, 4.3% tot 38.2% en 3.8% tot 27.0% voor de tweede en derde meting).
Conclusie: Het samenvoegen van data verzameld in onafhankelijke studies behoeft zorgvuldige omgang met individuele datasets voor het extraheren en optimaliseren van overeenkomsten die informatief zijn. Dit is echter een belangrijke stap in het ontwikkelen van robuuste en generaliseerbare predictie modellen van PTSS en kan bevindingen van individuele studies overtreffen. De grote verschillen in prevalentiecijfers van PTSS over tijd waarschuwt er voor  conclusies te trekken over uitkomsten van trauma gebaseerd op iedere individuele studie. De veelzijdigheid van instrumenten die gebruikt zijn in de individuele studies benadrukt de behoefte aan overeenkomstige dataelementen in toekomstige studies.

Kernwoorden: PTSS; gepoolde analyses: data hormonisatie; longitudinal; voorspellen

APA citatie: Qi, W., Ratanatharathorn, A., Gevonden, M., Bryant, R., Delahanty, D., Matsuoka, Y., . . . Shalev, A. (2018). Application of data pooling to longitudinal studies of early post-traumatic stress disorder (PTSD): The international consortium to predict PTSD (ICPP) project. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1476442. doi:10.1080/20008198.2018.1476442

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 23 april 2018 en online gepubliceerd op 14 juni 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved