The complex neurobiology of resilient functioning after childhood maltreatment

Konstantinos Ioannidis, Adrian Dahl Askelund, Rogier A. Kievit & Anne-Laura van Harmelen

BMC Medicine

Korte samenvatting: Kindermisbruik en -mishandeling zijn geassocieerd met negatieve gevolgen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en gedrag. Desondanks functioneren sommige individuen die kindermisbruik- of mishandeling hebben meegemaakt beter dan verwacht gezien de omstandigheden. Dit artikel biedt een overzicht van de complexe mechanismes die zulke weerbaarheid faciliteren. Het doel is te laten zien dat weerbaarheid niet wordt gefaciliteerd door één enkele ‘resilience biomarker’. De auteurs benadrukken dat weerbaarheid het gedrag van een complex systeem beschrijft, dat meerdere dimensies heeft en bestaat uit dynamische interacties tussen verschillende verklarende niveaus.

https://doi.org/10.1186/s12916-020-1490-7

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved