Testen van het ICD-11 voorstel voor complexe PTSS bij trauma-blootgestelde volwassenen: Factorstructuur en symptoomprofielen

Auteurs: Maria Böttche, Thomas Ehring, Antje Krüger-Gottschalk, Heinrich Rau, Ingo Schäfer, Julia Schellong, Anne Dyer & Christine Knaevelsrud

Originele titel: Testing the ICD-11 proposal for complex PTSD in trauma-exposed adults: Factor structure and symptom profiles

Achtergrond: De voorgestelde ICD-11 criteria voor trauma-gerelateerde stoornissen, gedefinieerd als posttraumatische stressstoornis (PTSS) en complexe posttraumatische stressstoornis (cPTSS) zijn verschillende stoornissen. Resultaten van eerdere studies ondersteunen de validiteit van dit concept. Echter, vanwege de beperkingen van bestaande studies (bijv. homogeniteit van de steekproeven), was het doel van de huidige studie om de constructvaliditeit en de factorstructuur van cPTSS en de onderscheidenheid van PTSS te onderzoeken in een heterogene aan trauma-blootgestelde steekproef.
Methode: Confirmatieve factoranalyses (CFAs) werden uitgevoerde om de factorstructuur van de voorgestelde ICD-11 cPTSS diagnose te exploreren in een steekproef van 341 aan trauma-blootgestelde volwassenen (n = 191 vrouwen, M = 37.42 jaar, SD = 12.04). In een volgende stap werden latente profielanalyses (LPAs) uitgevoerd om dominante symptoomprofielen van cPTSS symptomen te evalueren.
Resultaten: De resultaten van de FCAs toonden dat een zes-factorstructuur (namelijk symptomen van intrusies, vermijding, overprikkelbaarheid en symptomen van affectieve disregulatie, negatief zelfbeeld, en interpersoonlijke problemen) het beste paste bij de data. Op basis van de LPA bleek dat een vier-klassen oplossing de data optimaal weergaf. Klas 1 representeert matige PTSS en lage symptomen in de specifieke cPTSS clusters (PTSS groep, 30.4%). Klas 2 toonde lage ernst van symptomen in alle zes clusters (lage symptomen groep, 24.1%). Klas 3 en 4 lieten beiden cPTSS symptomen zien, maar verschilden met betrekking tot ernst van symptomen (Klas 3: cPTSS, 34.9% en Klas 4: ernstige cPTSS, 10.6%).
Conclusies: De bevindingen repliceren eerdere studies die de voorgestelde factorstructuur van cPTSS in de ICD-11 ondersteunen. Daarbij ondersteunen de resultaten de validiteit en het nut van conceptualisering van PTSS en cPTSS als verschillende mentale stoornissen.

Kernwoorden: complexe posttraumatische stressstoornis, CFA, LPA, symptoomprofiel, factorstructuur, volwassenen, ICD-11

APA citatie: Böttche, M., Ehring, T., Krüger-Gottschalk, A., Rau, H., Schäfer, I., Schellong, J., . . . Knaevelsrud, C. (2018). Testing the ICD-11 proposal for complex PTSD in trauma-exposed adults: Factor structure and symptom profiles.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1512264. doi:10.1080/20008198.2018.1512264

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 24 juli 2018, online gepubliceerd op 7 september 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved