Testen van concurrerende factormodellen van de latente structuur van PTSS en CPTSS volgens de ICD-11

Auteurs: Siobhan Murphy, Ask Elklit, Sarah Dokkedahl & Mark Shevlin

Originele titel: Testing Competing Factor Models of the Latent Structure of PTSD and CPTSD According to ICD-11

Achtergrond: Met de aanstaande publicatie van de International Classification of Diseases 11de editie (ICD-11) in 2018, is in een aantal studies de factorstructuur van de voorgestelde PTSS en Complexe PTSS (CPTSS) diagnostische criteria geëvalueerd. Hierbij werd gekeken of de stoornissen te onderscheiden zijn.
Doel: Aangezien de specifieke aard van CPTSS-symptomen nog niet definitief is vastgesteld heeft deze studie als doel de dimensie van affectieve ontregeling te onderzoeken als twee afzonderlijke constructen: hyper-activatie en hypo-activatie.
Methode: Confirmatieve factoranalyse werd toegepast op scores van de Internationale Trauma Vragenlijst (ITQ), waarbij zeven modellen werden vergeleken. Gegevens van jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar uit Noord Uganda (n=314) werden geanalyseerd, van wie 51% vrouw was. Veertig procent van de deelnemers was voormalig kindsoldaat (N=124) en de overige deelnemers waren burgers (N=190).
Resultaten: De prevalentie van CPTSS was 20.8% en van PTSS 13.1%. Alle modellen met affectieve ontregeling als afzonderlijk construct hadden een goede fit. De beste fit was voor een zeven-factor model met eerste orde correlatie tussen de factoren. Individuen met CPTSS rapporteerden ernstigere oorlogservaringen, meer angstsymptomen, depressie en somatische problemen dan de groep met PTSS en de groep diagnose. Er was ook een veel grotere proportie voormalig kindsoldaten dat voldeed aan de criteria voor CPTSS.
Conclusie: Deze gegevens bieden gedeeltelijke ondersteuning voor de factorstructuur van de ICD-11 voor PTSS en CPTSS in een niet-westerse cultuur die is blootgesteld aan massaal geweld. Meer onderzoek in verschillende culturen is nodig voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden over de factorstructuur van CPTSS met gebruik van de ITQ.

Trefwoorden: ICD-11, PTSS, CPTSS, ITQ; CFA

APA formaat citatie: Murphy, S., Elklit, A., Dokkedahl, S., & Shevlin, M. (2018). Testing competing factor models of the latent structure of post-traumatic stress disorder and complex post-traumatic stress disorder according to ICD-11.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1457393. doi:10.1080/20008198.2018.1457393

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 4 maart 2018 en online gepubliceerd op 10 april 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved