Terugblik op de NtVP lezingen van 18 Mei 2022

Door Leanne van Est

Op 18 Mei 2022 vond weer een NtVP lezing plaats, ditmaal over het belangrijke, en voor velen ook beladen thema: trauma en het gezin. 
 
De volgende lezing zal plaatsvinden op een woensdagavond ergens in september, met als thema diversiteit. De precieze datum volgt nog. We hopen u daar te zien!

In het eerste deel sprak Prof. dr. mr. Elisa van Ee over de invloed van traumatische ervaringen op ouder-kind relaties, de invloed van PTSS klachten op het ouderschap en triggers en fysieke agressie in de ouder-kind interactie. Zij nam ons hierbij onder andere mee in haar onderzoek naar moeders met kinderen uit seksueel geweld (ken je de ontwikkelde website https://www.moms.nl al?), een groep waarin dit thema zeker besproken moet worden.

In het tweede deel gaf Wendy Boezer handvaten voor behandeling rondom dit thema. In de lezing gaf zij een voorbeeld van hoe je de psycho-educatie goed systemisch in kan zetten, ook met behulp van beeldmateriaal. Ook bood zij een helpend kader waarin partners elkaar mooi zouden kunnen aanvullen in het ouderschap, maar wanneer dit niet lukt, uit elkaar groeien en steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Daarnaast gaf Wendy mooie, bruikbare voorbeelden om het gedrag enerzijds te normaliseren en anderzijds ouders ook steeds te blijven wijzen op de verantwoordelijkheid die zij hebben naar hun kind.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved