Symposium landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren

PROGRAMMA

13:00   Ontvangst koffie/thee in het naastgelegen Kindertheater
13:30   Welkom
Iva Bicanic, hoofd Landelijk Psychotraumacentrum
13:45   Suïcide van een dierbare – een casus
Jet Strijker, maatschappelijk werker
Liesbeth Vos, psychotherapeut
14:30   Dubbel verlies door partnerdoding
Arend Groot, maatschappelijk werker/onderzoeker
15:00   Pauze in het Kindertheater
15:30   Werkwijze bij vermoeden seksueel misbruik
Ingeborg Stratenus, GZ-psycholoog
16:00   Verwerking van seksueel misbruik
Iva Bicanic, klinisch psycholoog
16:30   Vragen uit de zaal voor het sprekerspanel
16:45   Afsluiting

AANMELDEN
Verwijzers kunnen zich voor het symposium aanmelden door hun naam en die van hun instelling/organisatie op te geven via psychotraumacentrum@umcutrecht.nl
Vol = vol. Opgeven is kosteloos, maar niet vrijblijvend.

Meer informatie op de webiste van het WKZ.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved