SUPPORT Coach studie

Titel onderzoek
SUPPORT Coach studie:  Haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte therapie voor patiënten met PTSS met behulp van een smartphone applicatie.

Omschrijving
In deze pilot RCT onderzoeken we de haalbaarheid, acceptatie en potentiele effectiviteit van het gebruik van een ondersteunende mobile applicatie “SUPPORT Coach”  bij patiënten met PTSS die starten met de traumabehandeling. Deelnemers worden gerandomiseerd in twee groepen: De controle groep volgt de reguliere traumabehandeling en de interventie groep krijgt traumabehandeling en als aanvulling de SUPPORT Coach app.

De onderzoeksmetingen vinden plaats tijdens de eerste 12 behandelzittingen op basis van zelfrapportage vragenlijsten voor PTSS symptomen. Daarnaast krijgen deelnemers opdrachten in de SUPPORT Coach app mee naar huis. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de app door de deelnemers worden loggegevens verzameld en geanalyseerd. De nameting vindt plaats bij behandelzitting 13.

Hoofdonderzoekers
drs. Nannette Mathyi  (AMC/Arq Psychotrauma Expert Groep)

drs. Liesbeth Renckens (Instituut voor Psychotrauma)

dr. Anne Bakker (AMC)

Prof. dr. Miranda Olff (AMC/Arq Psychotrauma Expert Groep)

Looptijd:
November 2017 – Mei 2019

Interesse?

Interesse in deelname als praktijk of organisatie? Neem contact op met: Nannette Mathyi (n.m.mathyi@amc.uva.nl)

© 2022 NTVP - All Rights Reserved