Studie over symptoom ernst in PTSS en comorbide psychopathologie

Auteurs: Ruud A. Jongedijk, Niels van der Aa, Joris F.G. Haagen, Paul A. Boelen & Rolf J. Kleber

Originele titel: Symptom severity in PTSD and comorbid psychopathology: A latent profile analysis among traumatized veterans

Individuen met de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) vertonen opmerkelijk verschillende symptoompresentaties. Het identificeren van diagnostische profielen van PTSS kan bijdragen aan de kennis over behandelingsmodificaties om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren. Het huidige onderzoek was gericht op het identificeren van klassen van symptoom ernst onder 236 Nederlandse veteranen op basis van een breed scala van psychopathologische uitkomsten, waaronder PTSS, met behulp van Latente Profiel Analyse (LPA). Verder werd een multinomiale logistische regressie gebruikt om te toetsen of het klassensamenstelling kon worden voorspeld door het aantal en de kenmerken van traumatische gebeurtenissen, coping en persoonlijkheidsdimensies. LPA identificeerde drie klassen van individuen die werden gedefinieerd als gemiddelde, ernstige en zeer ernstige ernstklassen voor symptomen. Er zijn geen kwalitatieve verschillen in de symptoomdimensies tussen klassen naar voren gekomen. Veteranen met hogere aantallen van traumatische ervaringen en specifiek met betrekking tot het gebrek aan basale menselijke behoeften, net als degenen die meer vermijdende en probleemgerichte copingstrategieën gebruiken en met meer disfunctionele persoonlijkheidskenmerken betreffende neuroticisme en aanvaardbaarheid, waren significant vaker in de ernstige en / of zeer ernstige symptoomklassen te vinden. Concluderend bleek in deze populatie de algemene ernst van de symptomen een belangrijke diagnostische eigenschap te zijn. Geïntegreerde behandelingen gericht op het brede spectrum van psychische problemen kunnen van belang zijn bij de behandeling van patiënten met een laag therapeutisch herstel.

Gepubliceerd op 16 november 2018 in the Journal of Anxiety Disorders.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved