Stress in de kindertijd zorgt voor snellere rijping van het brein

Karin Roelofs, hoogleraar Experimentele psychopathologie, promovendus Anna Tyborowska en andere collega’s van de Radboud Universiteit hebben onderzocht hoe stress in verschillende levensfasen de hersenen van adolescenten beïnvloedt. Op de website van de Radboud Universiteit is een samenvatting van dit onderzoek geplaatst.

Uit dit onderzoek bleek dat stress in de vroege kinderjaren leidt tot een snellere rijping van bepaalde hersenregio’s tijdens de adolescentie. Stress die later in het leven wordt ervaren, leidt daarentegen tot een langzamere rijping van het brein van de adolescent. Deze resultaten hebben mogelijk gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Want tijdens de adolescentie ervaart ons brein een natuurlijk selectieproces waarbij eerder gemaakte verbindingen tussen hersencellen worden verfijnd en ontstaan er netwerken die nuttiger en efficiënter zijn.

In dit langetermijn onderzoek werden 37 proefpersonen bijna 20 jaar gevolgd. In 1998 werd de groep, die destijds uit 129 éénjarigen en hun ouders bestond, voor de eerste keer getest. Lees hier meer over de Nijmeegse Longitudinale Studie.

Op 15 juni zijn de resultaten gepubliceerd in scientific rapports: Early-life and pubertal stress differentially modulate grey matter development in human adolescents.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved