STRENGTHS Research Symposium

STRENGTHS is een multinationaal onderzoeksproject naar schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen, gesteund door de HORIZON 2020 subsidie van de EU. Vandaag vindt het eindsymposium plaats met de resultaten van de studies met als feestelijke afsluiting de oratie van projectleider Marit Sijbrandij.

In gecontroleerde studies in verschillende landen en settings voor vluchtelingen is gekeken of korte interventies, gegeven door getrainde non-professionals met dezelfde culturele achtergrond, toegepast kunnen worden en effectief zijn. De omstandigheden waarin vluchtelingen zich bevinden, de dagelijkse onzekerheden en langdurige instabiele situatie geven extra uitdagingen aan de interventies zelf en het uitvoeren van onderzoek. Bovendien werden deze settings extra geraakt door de pandemie. Daarom is het extra indrukwekkend om de resultaten van de projecten te zien. De Problem Management Plus (PM+) interventies kunnen zowel in groepen als individueel goed worden toegepast maar niet in alle studies worden langdurige effecten gevonden voor psychische klachten. De projecten leren ons veel over hoe interventies geschaald kunnen worden en wat daarin te verbeteren. De grootste take home message: “daily instabilities matter a lot”. Zowel in het verwachten van langdurige effecten van een korte interventie als in het goed bestuderen ervan. Tezamen leveren de projecten veel bruikbare informatie op voor de opvang en steun aan vluchtelingen.

Kijk op http://strengths-project.eu/en/strengths-home/ voor de resultaten.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved