STRENGTHS: Het versterken van de gezondheidssystemen voor Syrische vluchtelingen in Europa, en de landen rondom Syrie

Het conflict in Syrië, dat inmiddels vijf jaar duurt, heeft gezorgd voor enorme toename in het aantal vluchtelingen in Europa, en de landen rondom Syrië zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Syrische vluchtelingen zijn vaak blootgesteld aan traumatische ervaringen, zoals marteling, dood van naaste personen, en verwoesting van het huis en hebben alles moeten achterlaten voor een riskante vlucht. Een aanzienlijk deel van de Syrische vluchtelingen ervaart symptomen van depressie, posttraumatische stress klachten en angst.

In de landen rondom Syrië, zoals Turkije, Jordanië en Libanon, zijn helaas onvoldoende professionele hulpverleners beschikbaar om deze klachten te behandelen, zoals psychiaters en psychologen. In instellingen in Europa zijn bovendien wachtlijsten voor behandeling van Syrische vluchtelingen, o.a. omdat er onvoldoende Arabisch sprekende therapeuten beschikbaar zijn. STRENGTHS is een grootschalig Europees onderzoeksproject en richt zich op het implementeren van evidence-based laag-intensieve psychologische behandelingen die kunnen worden uitgevoerd door niet-professionele hulpverleners, zoals mede-vluchtelingen met een sociaal-maatschappelijke of medische achtergrond. Landen waarin deze interventies zullen worden geïmplementeerd en zullen worden onderzocht op (kosten-)effectiviteit, zijn Nederland, Zwitserland, Duitsland, Zweden, Turkije, Jordanië, Libanon en Egypte. Partners in dit Horizon2020 project zijn o.a. War Child, War Trauma Foundation, UNHCR, i-Psy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London School of Economics, University of New South Wales, Freie Universitat Berlin, Istanbul Sehir University.

Hoofdonderzoekers: Marit Sijbrandij en Pim Cuijpers (VU Klinische Psychologie)
Looptijd: Januari 2017-Januari 2022
Contact: Marit Sijbrandij (e.m.sijbrandij@vu.nl)

© 2022 NTVP - All Rights Reserved