STIM-studie

Titel onderzoek
STIM (Stimulatie Therapie in Militairen en veteranen).

Omschrijving
Het expertisecentrum van de militaire GGZ onderzoekt mogelijke positieve effecten van hersenstimulatie bij militairen en veteranen met angst-, trauma-, of agressieklachten. In het STIM onderzoek testen we een manier om zelfcontrole te verbeteren. Met zelfcontrole bedoelen we het kunnen onderdrukken van impulsieve of automatische reacties. Deelnemers krijgen een training op een computertaak die hen op een heel basale manier traint om impulsieve reacties te kunnen inhouden. Tijdens die training krijgen deelnemers hersenstimulatie. De stimulatie vindt plaats door een heel lichte elektrische stroom te laten lopen tussen twee elektroden die op het hoofd liggen tijdens de sessie. Voorafgaand aan de reeks van 5 sessies met training en stimulatie is er een voormeting. Deze bestaat uit een psychologisch klachten interview, vragenlijsten en computertaken. Na afloop van de reeks sessies worden de vragenlijsten computertaken herhaald.

De hersentimulatietechniek die gebruikt wordt in dit onderzoek heet transcranial direct current stimulation (tDCS). Behandeling met tDCS heeft bij depressieve patiënten en mensen met verslaving in een aantal onderzoeken al enkele succesvolle resultaten laten zien. tDCS sessies worden dan vaak in 5 tot 15 herhaald, waarna een sterkere afname in symptomen wordt gezien vergeleken met een groep patiënten die niet-effectieve hersenstimulatie kregen (placebo). tDCS wordt op basis van verschillende veiligheidsonderzoeken als veilig beschouwd.

Een artikel over het STIM onderzoek in de defensiekrant: https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2018/09/05_stim-onderzoek_09

STIM Flyer: STIM Flyer

Looptijd
mei 2016 – juli 2019

Hoofdonderzoekers
Dr. T.E. (Thomas) Gladwin, Dr. S.G. (Elbert) Geuze en F.M. (Fenne) Smits.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved