Stabiliteit en verandering na een ramp: Dynamische relaties tussen individuele, interpersoonlijke en gemeenschapsbronnen en psychosociaal functioneren

Originele titel: Stability and Change Post-Disaster: Dynamic Relations Between Individual, Interpersonal and Community Resources and Psychosocial Functioning
European Journal of Psychotraumatology 

Auteurs: Helena Bakic & Dean Ajdukovic

Achtergrond: Behoud van bronnen (Conservation of Resources, COR) theorie definieert psychologische stress als het gevolg van een bedreiging of het daadwerkelijke verlies van bronnen, of gebrek aan bronnentoename.

Doel: Gegeven het feit dat rampen een aanzienlijk risico vormen voor het verlies van bronnen, is het doel van deze studie om de dynamische relatie tussen de verandering in verschillende niveaus van bronnen en de verandering in psychosociaal functioneren te bestuderen.

Methode: Een willekeurige steekproef van N=224 gemeenschapsleden van een gemeente die door de Zuidoost-Europese overstroming in 2014 getroffen werd, werd anderhalf en tweeënhalf jaar na de ramp geïnterviewd met de Connor-Davidson Resilience Scale 10-item versie, de Multidimensional Scale of Perceived Social Support, de Community Resources Scale – de Social Capital and Community Engagement subscale, de PTSD Checklist voor DSM-5, de herziene versie van de Center for Epidemiological Studies Depression Scale en de Satisfaction with Life Scale.

Resultaten: De resultaten van het latente verschilscores modeleren lieten zien dat een toename in bronnen was gerelateerd aan een afname in posttraumatische stress (PTS) en depressieve symptomen en een toename in levensvoldoening en vice versa. Interpersoonlijke bronnen waren significant gelinkt aan alle gemeten psychosociale uitkomsten, individuele bronnen aan PTS en levensvoldoening en gemeenschapsbronnen alleen aan levensvoldoening. Het gemiddelde niveau van bronnen bleef hetzelfde over tijd. Bovendien, bronnen veranderden onafhankelijk van elkaar: een toename in de ene bron was niet gerelateerd aan een toename in de andere.

Conclusie: Deze bevindingen onderschrijven het belang van bronnentoename en-afname voor psychosociale uitkomsten en het belang van doelgerichte post-ramp interventies die – door het aanvullen van de middelen in de aangedane gemeentes – de symptoomlevels kunnen doen afnemen en het welzijn verbeteren.

Kernwoorden: behoud van bronnen, rampen, latente verschilscores, gemeenschapsbronnen

Citatie: Bakic, H., & Ajdukovic, D. (2019). Stability and change post-disaster: dynamic relations between individual, interpersonal and community resources and psychosocial functioning. European Journal of Psychotraumatology, 10, 1614821. DOI: 10.1080/20008198.2019.1614821

 

Geaccepteerd voor publicatie op 19 April 2019, online gepubliceerd 29 Mei 2019

Vertaald door Marie-Louise Kullberg.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved