Spraakgebaseerde markers voor posttraumatische stressstoornis bij Amerikaanse veteranen

Auteurs: Charles R. Marmar, Adam D. Brown, Meng Qian, Eugene Laska, Carole Siegel, Meng Li, Duna Abu‐Amara, Andreas Tsiartas, Colleen Richey, Jennifer Smith,  Bruce Knoth and Dimitra Vergyri

Originele titel: Speech‐based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans

Achtergrond: De diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) is meestal gebaseerd op klinische interviews of zelfrapportages. Beide benaderingen zijn onderhevig aan onder- en overrapportage van symptomen. Een objectieve test ontbreekt. We hebben een classificeerder van PTSS ontwikkeld op basis van objectieve spraakmarkeringseigenschappen die mensen met PTSS onderscheiden van mensen zonder PTSS (controles).
Methoden: Spraakmonsters werden verkregen van veteranen die aan oorlogsituaties waren blootgesteld, 52 veteranen met PTSS en 77 controles, beoordeeld met de Clinician-Administered PTSD Scale. Veteranen met een depressieve stoornis (MDD) werden uitgesloten. Audio-opnamen van klinische interviews werden gebruikt om 40.526 spraakkenmerken te verkrijgen die werden ingevoerd in een random forest (RF) -algoritme.
Resultaten: De geselecteerde RF gebruikte 18 spraakkenmerken en de operationele karakteristiek van de ontvanger had een gebied onder de curve (AUC) van 0,954. Bij een waarschijnlijkheid van het PTSS-snijpunt van 0,423 was de Youden-index 0,787 en de algehele correcte classificeersnelheid was 89,1%. De kans op PTSS was hoger voor markers die een langzamere, meer monotone spraak, minder verandering in toon en minder activering lieten zien. Depressiesymptomen, alcoholafhankelijkheid en traumatische hersenschade voldeden niet aan statistische tests om als verstorende factor te worden beschouwd.
Conclusies: Deze studie toont aan dat een op spraak gebaseerd algoritme objectief PTSS-gevallen kan onderscheiden van controles. De RF-classificeerder had een hoge AUC. Verdere validatie in een onafhankelijke steekproef en beoordeling van de classificeerder is nodig om mensen met enkel MDD te vergelijken met die met PTSD en comorbide MDD.

Online gepubliceerd op 22 april 2019 in het Journal Depression & Anxiety.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved