Spelen disfunctionele posttraumatische cognities een bemiddelende rol bij aanpassing na trauma? Bevindingen van steekproeven bij kinderen en adolescenten na interpersoonlijk en ongeval trauma

Auteurs: Anke de Haan, Dunja Tutus, Lutz Goldbeck, Rita Rosner & Markus A. Landolt

Originele titel: Do dysfunctional posttraumatic cognitions play a mediating role in trauma adjustment? Findings from interpersonal and accidental trauma samples of children and adolescents

Achtergrond: Aanpassing na trauma varieert bij kinderen en adolescenten. Studies over objectieve risicofactoren van posttraumatische stresssymptomen (PTSS) hebben inconsistente resultaten opgeleverd. Disfunctionele posttraumatische cognities (PTC’s) kunnen een mediërende rol spelen tussen risicofactoren en posttraumatische symptomatologie.
Doel: Onderzoek naar het samenspel van de kenmerken van het trauma (bijv. type trauma), de kenmerken van het individu (bijv. leeftijd, geslacht) en de kenmerken van de sociale omgeving (bijv. ouderlijke angst, burgerlijke staat) op PTSS en depressie, waarbij de disfunctionele PTC’s van het kind worden meegenomen als mogelijke mediatoren.
Methode: Structural equation modelling werd gebruikt om aanpassing na trauma in twee heterogene groepen van kinderen en adolescenten beter te begrijpen: een groep van 114 deelnemers van 7-16 jaar na niet-intentioneel trauma en een groep van 113 deelnemers in de leeftijd van 6-17 na interpersoonlijk trauma.
Resultaten: In de groep van niet-intentionele trauma mediëren dysfunctionele PTC’s de positieve associaties van jongere leeftijd en lager opleidingsniveau van ouders op PTSS bij kinderen, maar niet op depressie. In de groep van interpersoonlijke trauma’s was er een positieve associatie voor vrouwelijk geslacht en kind depressie. Bovendien voorspelden ouderlijke dysfunctionele PTC’s zowel PTSS als depressie bij kinderen. Er werd geen mediërend effect van disfunctionele PTC’s van kinderen gevonden in de interpersoonlijke traumagroep. Disfunctionele PTC’s bij kinderen voorspelde matig tot sterk PTSS en depressie bij kinderen in beide traumagroepen.
Conclusies: De impact van de kenmerken van het individu en de kenmerken van de sociale omgeving op PTSS en depressie van kinderen kan afhangen van het type trauma dat wordt ervaren. Disfunctionele PTC’s bemiddelden tussen de kenmerken van het individu en de kenmerken van de sociale omgeving en de ernst van PTSS in de nasleep van niet-intentioneel trauma, maar niet van interpersoonlijk trauma.

Sleutelwoorden: niet-intentioneel trauma; adolescenten; kinderen; depressie; disfunctionele posttraumatische cognities; interpersoonlijk trauma; bemiddeling; posttraumatische stresssymptomen; structurele vergelijking modellering; aanpassing na trauma

Citatie: Anke de Haan, Dunja Tutus, Lutz Goldbeck, Rita Rosner & Markus A. Landolt (2019) Do dysfunctional posttraumatic cognitions play a mediating role in trauma adjustment? Findings from interpersonal and accidental trauma samples of children and adolescents, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1596508

Vertaling door Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 5 november 2018, online gepubliceerd op 16 april 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved