speciale editie EJPT: Kinderen en natuurrampen

Hoofdartikel van de redactie

Auteurs: Atle Dyregrov, William Yule & Miranda Olff
Titel: Children and natural disasters

Abstract: Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt getroffen door natuurrampen is schrikbarend hoog en zal naar verwachting stijgen naarmate de klimaatverandering blijft doorgaan. De mentale gevolgen zijn niet alleen vastgelegd in de percentages van posttraumatische stresssymptomen en posttraumatische stressstoornis, maar ook in depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. Om bij te dragen aan de kennis op dit gebied, richt deze speciale uitgave van het European Journal of Psychotraumatology zich op de vraag hoe kinderen voorbereid kunnen worden op natuurrampen en de geestelijke gezondheidsaspecten van dergelijke gebeurtenissen. Het bevat artikelen over het communiceren van risico’s voor kinderen, het betrekken van kinderen bij het verminderen van rampenrisico’s en de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van kinderen in settings van een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een overstroming en een orkaan. Deze speciale editie is specifiek gericht op kinderen en natuurrampen, waarmee wij hopen ons inzicht in enkele van de complexe trajecten te vergroten en de weg vrij te maken voor het verbeteren van interventies.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved