Sociale Vraagstukken: Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

Bij huiselijk geweld denken we meestal aan een man als dader en vrouw en kinderen als slachtoffers. De werkelijkheid is anders: steeds meer meisjes en vrouwen komen vanwege geweldsdelicten in aanraking met justitie. Behandelingen houden onvoldoende rekening met verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geweldplegers.

Waarom is het zo moeilijk om vrouwen als dader van geweld te zien? (Zie ook: De Vogel & Uzieblo, 2020). Vrouwen worden over het algemeen beschouwd als zorgzaam en zachtaardig, zij zijn de verzorgende moederfiguur. Wanneer een vrouw toch gewelddadig is, wordt de schuld hiervoor dikwijls buiten haarzelf neergelegd: er was een man die haar ertoe dwong of er was sprake van ernstige psychische problematiek waardoor ze als minder verantwoordelijk voor haar daden wordt gehouden.

Uit onderzoek in de forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijkt dat vrouwen bij dezelfde type delicten minder streng worden bestraft dan mannen en dat ze vaker worden ontslagen van rechtsvervolging (De Vogel et al., 2016).

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved