Slachtofferwijzer.nl vernieuwd en uitgebreid

De steun die mensen krijgen vanuit hun omgeving is essentieel. Uit onderzoek van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat 80% van de slachtoffers vooral behoefte heeft aan hulp van familie en vrienden. Ook is gebleken dat slachtoffers die op weinig of geen begrip uit hun omgeving kunnen rekenen, meer kans lopen op ernstige psychische klachten, zoals PTSS.

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers kunnen rekenen op de steun die zij verdienen, heeft Fonds Slachtofferhulp de Slachtofferwijzer uitgebreid met laagdrempelige tips en betrouwbare informatie voor naasten. Alle informatie is ontwikkeld op basis van eigen expertise, de kennis van deskundigen en de ervaring van slachtoffers en nabestaanden.

Zie voor meer informatie de website slachtofferwijzer.nl

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved