Slaapproblemen en nachtmerries bij slachtoffers van seksueel misbruik met een posttraumatische stressstoornis: Een analyse van misbruik-gerelateerde karakteristieken

Auteurs: Geneviève Belleville, Mylène Dubé-Frenette & Andréanne Rousseau

Originele titel: Sleep Disturbances and Nightmares in Victims of Sexual Abuse with Post-Traumatic Stress Disorder: an Analysis of Abuse-Related Characteristics

Achtergrond: Slachtoffers van seksueel misbruik ervaren vaak symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), waaronder slaapproblemen.
Doel: Het onderzoeken van in hoeverre karakteristieken van seksueel misbruik geassocieerd zijn met slaapproblemen en te exploreren in hoeverre correlaten van slaapproblemen onderscheidend zijn van de PTSS symptoom ernst.
Methode: Vierenveertig volwassen slachtoffers van seksueel misbruik die behandeling zochten voor PTSS en slaapproblemen beantwoordden vragen afkomstig uit gevalideerde zelf-rapportage vragenlijsten voor het meten van slaap, nachtmerries en PTSS symptomen.
Resultaten: Leeftijd ten tijde van het seksueel misbruik droeg bij aan de ernst van klachten geassocieerd met nachtmerries, terwijl het aantal daders bijdroeg aan de frequentie van nachtmerries. Slaapproblemen hadden verschillende correlaten vergeleken met die van algemene PTSS symptomen.
Conclusies: De huidige studie benadrukte dat leeftijd ten tijde van het misbruik en het aantal daders mogelijk verantwoordelijk zijn voor de variabiliteit van slaapproblemen. Het exploreren van karakteristieken van seksueel misbruik zou clinici kunnen helpen bij het snel identificeren van wie het meeste baat zou hebben bij het behandelen van nachtmerries en andere slaapproblemen.

Kernwoorden: Posttraumatische stressstoornis; seksueel misbruik; nachtmerries; slaap

Citatie: Geneviève Belleville, Mylène Dubé-Frenette & Andréanne Rousseau (2019) Sleep disturbances and nightmares in victims of sexual abuse with post-traumatic stress disorder: an analysis of abuse-related characteristics, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1581019

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 29 januari 2019, online gepubliceerd op 21 maart 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved