SIG in beeld: Trauma in het forensisch veld

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.

Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) trauma in het forensisch veld 7) ouderen en psychotrauma.

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Anouk Reinders Klinisch psycholoog bij FPA de Boog en docent.

Wie: Anouk Reinders

Leeftijd: 41

Functie: Klinisch psycholoog bij FPA de Boog en docent (lesgeven aan GZ-psychologen in opleiding).

Gemiddelde werkweek:4 dagen in loondienst en daarnaast lesgeven

Gemiddelde stressniveau: Prima! Het is gelukkig niet saai.

Specialiteit privé: Gezelligheid. En ik kan heel snel wandelen.

Specialiteit werk: Onderliggende trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek behandelen, bij voorkeur in het forensische werkveld.

Droom onderzoek: Nog beter kunnen aantonen dat traumabehandeling belangrijk is, omdat daardoor het recidive risico vermindert.

Droom carrière: Met een heleboel betrokken collega’s patiënten echt goede en effectieve (trauma)behandeling kunnen bieden en daarmee de patiënten een ander perspectief kunnen bieden en de maatschappij een dienst bewijzen.

Nachtmerrie: Geen autonomie meer hebben in je werk of alle muziek van Hazes blijkt verdwenen.

Aantal NtVP congressen bezocht: 1, maar het worden er meer 🙂

Waarom deze SIG? Om een (inter)nationaal netwerk op te zetten, een impuls te geven aan het vergroten van behandelkennis en onderzoek rondom trauma in het forensisch veld. Er is ook expertise nodig om trauma dat verweven is met daderschap te behandelen.

Voor wie? Alle collega’s in het forensische veld die zich richten op trauma; clinici en onderzoekers.

Wat doen jullie? De afgelopen periode is er een netwerk ontstaan van trauma behandelaren in het forensische veld. Afgelopen periode is het doel geweest om ervaringen en kennis te delen en zijn er plannen gesmeed voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft onder leiding van mijn voorganger Yolande Kat geresulteerd in een workshop op het afgelopen NtVP congres. De komende periode willen we dit verder gaan uitbouwen.

Waar zijn jullie actief? Congressen en lezingen.

Aanmelden: a.reinders@ggnet.nl

CategoryNB-Dec22, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved