SIG in beeld: Opvang en vroege interventies

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.

Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) trauma in het forensisch veld 7) ouderen en psychotrauma.

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Anne Bakker, coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG, trainer Peer Support, wetenschappelijk onderzoeker impact van werkgerelateerde ingrijpende gebeurtenissen, OLVG en Amsterdam UMC.

Wie: Anne Bakker

Leeftijd: 41

Functie: Coördinator Traumaopvang, Training & Onderzoek Peer Support (collegiale ondersteuning)

Gemiddelde werkweek: 32 uur

Gemiddelde stressniveau: in balans

Specialiteit privé: gezin

Specialiteit werk: impact van en ondersteuning bij werkgerelateerde gebeurtenissen, onderzoek en praktijk

Droom onderzoek: meer inzicht verkrijgen in wat, voor wie, op welk moment, het meest helpend is na een ingrijpende gebeurtenis op het werk

Droom carrière: kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk om de (zelf)zorg en ondersteuning aan medewerkers in hoog-risico organisaties te optimaliseren

Nachtmerrie: ?

Aantal NtVP congressen bezocht: 6

Waarom deze SIG? Deze SIG is bedoeld om collega’s in het land die betrokken zijn bij de opvang en ondersteuning van mensen na ingrijpende gebeurtenissen te verbinden, om ervaring, kennis en expertise uit te wisselen.

Voor wie? Alle NtVP leden die interesse hebben in onderzoek, onderwijs, beleid en (hulpverlening)praktijk op het gebied van opvang en vroege interventies

Wat doen jullie? Organiseren van (online) bijeenkomsten

Waar zijn jullie actief? Op het jaarlijks symposium en wij komen ca. 4 keer per jaar bij elkaar

Aanmelden: Anne.Bakker@olvg.nl

CategoryNB-Jun22, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved