SIG in beeld: Culturele diversiteit

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.

Op dit moment zijn er 8 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) geüniformeerden met trauma en forensische problematiek,  7) huiselijk geweld en psychotrauma en 8) ouderen en psychotrauma.

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Samrad Ghane. Hij is klinisch psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en “critical global mental health”. Hij is als specialismeleider culturele psychiatrie verbonden aan Parnassia Groep. Binnen de NtVP is hij bestuurslid en portefeuillehouder van de Special Interest Groups en voorzitter van de SIG culturele diversiteit.

Wie: Samrad Ghane

Leeftijd: 43

Functie: Klinisch psycholoog, onderzoeker en specialismeleider culturele psychiatrie bij Parnassia Groep

Gemiddelde werkweek: 40+

Gemiddelde stressniveau: bovengemiddeld

Specialiteit privé: fotografie

Specialiteit werk: cultuur en contextsensitieve psychotherapie

Droom onderzoek: ik heb veel interesse in niet-traumagerichte interventies door ervaringsdeskundigen die goed zouden kunnen werken bij posttraumatische klachten, zoals interpersoonlijke therapie (IPT) en Problem Management plus (PM+). Dit soort benaderingen kunnen bijdragen aan een laagdrempeligere zorg en kortere wachtlijsten. Meer onderzoek op dit gebied is zeer welkom.

Droom carrière: samen met anderen bouwen aan een ‘centre of excellence’ voor culturele psychiatrie in Nederland

Nachtmerrie: (meer) marktwerking in de zorg

Aantal NtVP congressen bezocht: 3

Waarom deze SIG? Omdat de ervaring van trauma en gevolgen daarvan onlosmakelijk verbonden is aan de sociale en culturele context van onze patiënten. Hier onvoldoende oog voor hebben, leidt tot een ggz die weinig effectief is voor een grote groep zorgbehoevenden.

Voor wie? Alle NtVP leden

Wat doen jullie? Organiseren van (online) bijeenkomsten en workshops

Waar zijn jullie actief? Met name tijdens congressen

Aanmelden: s.ghane@parnassiagroep.nl

CategoryNB-Sep21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved