SIG in beeld: behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden. Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) geüniformeerden met trauma en forensische problematiek en 7) huiselijk geweld en psychotrauma. In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Joop de Jong. Hij is psychiater bij de TOP-GGZafdeling PsyQ-Haaglanden en specialismeleider Trauma en Dissociatie van de Parnassia Groep en de nieuwe voorzitter van de SIG “behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen”.

Wie: Joop de Jong

Leeftijd: 57 jaar

Functie: Psychiater

Gemiddelde werkweek: 45 uur

Gemiddelde stressniveau: gemiddeld

Specialiteit privé: Winnen met bordspellen

Specialiteit werk: Lastige klinische problematiek

Droom onderzoek: Voor nu zou ik liefst aan onderzoek willen meewerken dat focust op wat de volgende stappen zijn als de eerste stappen bij behandeling PTSS niet werken. Er is nu wel consensus over de tweede stap, maar hier evidence voor vinden met parameters lijkt me fantastisch.

Droom carrière: Doorgaan met wat ik nu doe.

Nachtmerrie: Alleen nog maar met mijn werk bezig zijn.

Aantal NtVP congressen bezocht: Weet ik niet zeker, vier?

Waarom deze SIG? Inspirerend voor wie mee wil denken over lastige en complexe problematiek en gezellig.

Voor wie? Behandelaren en onderzoekers die zich richten op patiënten met PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.

Wat doen jullie? De komende periode gaan we ideeën en ervaringen uitwisselen wat betreft goede behandelingen die er nu al zijn voor de diverse complexe stoornissen/ patiënten met comorbide problematiek. Ook gaan we keuzes maken over de volgende stappen daarin. Het staat nu nog open hoe we verdergaan en ik vind het ook wel spannend om gezamenlijk stappen te zetten om hierin verder te komen. Wat mij betreft staat de verbetering van behandeling in deze SIG centraal, waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar benodigde diagnostiek, setting, opleiding en samenwerking van behandelaren naast de andere voorwaarden om deze patiënten met complexe problematiek goed en snel te kunnen behandelen.

Waar zijn jullie actief? De komende periode in ieder geval op congressen.

Aanmelden: communicatie@ntvp.nl

CategoryNB-Feb21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved