SFT bij DIS

Een Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer van elkaar gescheiden identiteiten. Deze identiteiten verschillen in gevoelens, gedrag, en ervaren kennis van gebeurtenissen in het heden en het verleden. In Nederland zijn diverse behandelingen voor DIS. Momenteel is nog niet duidelijk welke behandeling het meest effectief is. Om mensen met DIS zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk om dit uit te zoeken. Schematherapie wordt als een mogelijk effectieve behandeling voor DIS gezien.

Dit wordt onderzocht in een  case-series opzet. Dit betekent dat er 10 cliënten worden behandeld, ieder door een andere therapeut. De therapeuten werken verspreid over het land en zijn allen getraind door internationale experts op het gebied van schematherapie bij DIS.

De behandeling duurt 3 jaar en wordt volgens een vast protocol geschreven. Therapeuten worden middels video- en bandopnames op modeltrouw gecontroleerd.

Onderzoeksteam:

Dr. Odette Brand-de Wilde (Principal Investigator), Prof. dr. Arnoud Arntz (medeverantwoordelijke hoogleraar).

Deze case-series wordt uitgevoerd in samenwerking met en onder leiding van de Universiteit van Groningen (Rafaele Huntjes) en Universiteit van Utrecht (Marleen Rijkeboer).

Startjaar: 2013

Contactpersoon:

Odette Brand, e-mail odette.brand@deviersprong.nl

Website

Schematherapie bij een Dissociatieve Identiteitsstoornis

© 2023 NTVP - All Rights Reserved