Seksueel misbruik bij zeer jonge kinderen: psychologische bevindingen uit de Amsterdamse zedenzaak

Auteurs: Esther M. van Duin, Eva Verlinden, Thekla F. Vrolijk-Bosschaart, Julia Diehle, Arnoud P. Verhoeff, Sonja N. Brilleslijper-Kater & Ramón J.L. Lindauer

Originele titel: Sexual Abuse in Very Young Children: A Psychological Assessment in the ASAC study

Achtergrond: Kindermisbruik (CSA) is een wereldwijd probleem dat kinderen van alle leeftijden en alle sociaaleconomische achtergronden treft. Er bestaat een kenniskloof met betrekking tot de psychologische uitkomsten voor kinderen, met name jongens, die tijdens hun vroege leven worden misbruikt.
Doel: Een beschrijvend psychologisch profiel bieden van kinderen die als kleuters of peuters seksueel werden misbruikt door een mannelijke kinderverzorger en babysitter, en om de psychopathologische impact op hun ouders te beoordelen.
Methode: Ouders van kinderen die betrokken zijn bij de Amsterdamse seksueel misbruikzaak (ASAC) (41 ouders, 44 kinderen – leeftijd 3-11 jaar, 30 jongens, 14 meisjes) voltooiden metingen voor posttraumatische stressstoornis (PTSS), dissociatie, seksuele en niet-seksuele gedragsproblemen en gehechtheidsonzekerheid bij hun kinderen, evenals over het psychisch welzijn van ouders, drie jaar na de onthulling. Karakteristieken van het seksueel misbruik werden verkregen uit politiegegevens.
Resultaten: We ontdekten dat 3% van de bevestigde kindslachtoffers PTSS had, 30% had problemen met seksueel gedrag, 24% internaliseringsproblemen, 27% hechtingsonzekerheid en 18% een psychiatrische stoornis (inclusief PTSS); 39% was asymptomatisch. Bij ouders vonden we gevoelens van schuld, schaamte en woede over het misbruik van hun kind; 19% vertoonde PTSS-symptomen en 3% vertoonde vermijdende en 8% angstige hechtingsproblemen in hun intieme relatie. Symptomen van ouders waren gerelateerd aan symptomatologie van kinderen, behalve problemen met seksueel gedrag van kinderen. Een kwart van de bevestigde kindslachtoffers en 45% van de ouders had een psychologische behandeling ondergaan.
Conclusies: Drie jaar na de onthulling werd extrafamiliaal CSA bij zeer jonge kinderen in verband gebracht met seksuele en niet-seksuele gedragsproblemen en gehechtheidsonzekerheid, maar zelden met PTSS of dissociatie. Voor ouders was het geassocieerd met PTSS-symptomen en emotionele reacties. Evaluaties en interventies zouden zich moeten richten op het brede spectrum van problemen die volgen op CSA, evenals op ouderlijke psychopathologie en de ouder-kindrelatie.Toekomstige follow-up metingen in onze longitudinale studie moeten inzicht bieden in resultaten op de langere termijn.

Kernwoorden: seksueel misbruik; zuigeling; voorschools kind; psychologische aanpassing; ouders

Citatie: Esther M. van Duin, Eva Verlinden, Thekla F. Vrolijk-Bosschaart, Julia Diehle, Arnoud P. Verhoeff, Sonja N. Brilleslijper-Kater & Ramón J.L. Lindauer (2018) Sexual abuse in very young children: a psychological assessment in the Amsterdam Sexual Abuse Case study, European Journal of Psychotraumatology, 9:1,DOI: 10.1080/20008198.2018.1503524

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 2 juli 2018, online gepubliceerd op 3 september 2018.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved