Schokverwerkingslijst voor kinderen

Volledige naam Schokverwerkingslijst voor Kinderen
Afkorting SVLK
© Internationale versie Nederlandse vragenlijst
© Nederlandse vertaling Alisic, Eland, Huijbregts, Kleber, 2010, 2012
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Boom Test Uitgevers, Amsterdam
Gratis download Nee
Download/link: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Schokverwerkingslijst-Kinderen-SVLK.pdf

Verkrijgbaar bij:

Drs. Eva Alisic: e.alisic@umcutrecht.nl

of Prof. dr. Rolf Kleber: r.kleber@uu.nl.

Korte beschrijving:

De lijst kent twee varianten, voor kinderen van 8-18 jaar en een ouderversie voor ouders van kinderen van 4-18 jaar. De lijst bestaat uit 34 items die verdeeld zijn over vier subschalen. De subschalen zijn: Herbeleving, Vermijding, Overprikkeling en Overige Kindspecifieke Reacties. Tevens wordt er een totaalscore berekend, die aangeeft of aan de criteria van PTSS volgens de DSM-IV wordt voldaan. Het instrument is gebaseerd op de psychodynamische en cognitief georiënteerde traumatheorie van Horowitz (1976), op de omschrijving van PTSS in de DSM-IV (APA, 1994) en op de bevindingen van diverse empirische studies bij kinderen.

CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved