Schematherapie voor Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS): Rationale en studieprotocol

Auteurs: Rafaële J. C. Huntjens, Marleen M. Rijkeboer & Arnoud Arntz

Originele titel: Schema Therapy for Dissociative Identity Disorder (DID): Rationale and Study Protocol.

Achtergrond: Een categorie van stoornissen die regelmatig wordt geassocieerd met een traumaverleden zijn de dissociatieve stoornissen, waarbij de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) de meest ernstige en chronische variant is. DIS wordt geassocieerd met hoge niveaus van beperking, behandelgebruik en behandelkosten, echter is systematisch onderzoek naar behandeleffecten schaars. Op de praktijk gebaseerde klinische richtlijnen adviseren een op fase-gebaseerde benadering die langdurig is en waarvan hoge uitvalpercentages worden gerapporteerd. Daarom wordt in het huidige voorstel de effectiviteit van een alternatieve behandeling van DIS (namelijk schematherapie) getoetst.
Doel: Het doel van deze studie is om de effectiviteit van schematherapie voor DIS patiënten, voor wie op dit moment geen evidence-based behandeling beschikbaar is, kritisch te toetsen.
Methode: Gezien de lage prevalentie van DIS en de voorgestelde behandelduur van 3 jaar, wordt een case-series experimentele benadering gebruikt (non-concurrent multiple baseline design). Tien poliklinische patiënten zijn geïncludeerd, die gediagnosticeerd zijn met DIS door een afhankelijke beoordelaar door gebruik van de SCID-D-R en dubbel gecheckt door een andere onafhankelijke beoordelaar. Primaire uitkomsten zijn een (twee)wekelijkse gemeten state instrument voor dissociatieve symptomen, een pre-, post- en follow-up meting van de aanwezigheid van de DIS diagnose en uitvalpercentage. Secundaire uitkomsten bestaan uit verschillende instrumenten voor trait dissociatieve symptomen, comorbide symptomatologie en globale symptomatische stress.

Kernwoorden: Dissociatieve identiteitsstoornis, schematherapie, trauma, multiple baseline case series, dissociatie

APA citatie: Huntjens, R. J. C., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2019). Schema therapy for dissociative identity disorder (DID): Rationale and study protocol. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1571377. doi:10.1080/20008198.2019.1571377

Vertaling: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 6 januari 2019, online gepubliceerd op 14 februari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved