Risicofactoren voor geweld-gerelateerde verwondingen op de afdeling spoedeisende hulp: een Deens onderzoek met datakoppeling

Auteurs: Siobhan Murphy, Marie Kruse, Ask Elklit & Ole Brink

Originele titel: Risk factors for Violence-Related Injuries in Emergency Departments: A Danish Linkage Study

Achtergrond: Interpersoonlijk geweld is een wijdverbreid probleem op het gebied van de mondiale volksgezondheid dat gepaard gaat met talloze gezondheids-, sociale en economische gevolgen. De laatste jaren is het aantal interpersoonlijke geweldplegingen afgenomen, maar er zijn nog steeds grote aantallen mensen die zich voor niet-dodelijke geweld-gerelateerde verwondingen melden bij de afdeling spoedeisende hulp.
Doel: Het doel van deze studie was een reeks risicofactoren te onderzoeken die verband houden met geweld-gerelateerde verwondingen op een afdeling spoedeisende hulp in Denemarken.
Methode: Een case-controlstudie werd uitgevoerd bij een steekproef van 3.940 slachtoffers van geweld, verzameld door het Accident Analysis Center for Aarhus County Municipality. Met behulp van het Danish Civil Registry System werd een controlegroep gematched (10:1) op basis van leeftijd, geslacht en gemeente. Risicofactoren gemeten vijf jaar voor de gewelddadige aanval werden verkregen uit de Deense gezondheids- en sociale registers. Deze betroffen burgerlijke staat, onderwijskwalificatie, arbeidssituatie, land van herkomst, betrokkenheid van de kinderbescherming, eerdere veroordelingen en een diagnose van een aanpassingsstoornis en een stoornis in het gebruik van middelen.
Resultaten: Multivariate logistische regressie liet zien dat man zijn, gescheiden zijn, ongehuwd zijn, niet van Deense afkomst zijn, het bijwonen van verplicht onderwijs en het niet in dienst-, onderwijs-, of opleiding zijn, studenten, betrokkenheid bij de kinderbescherming, eerdere criminele veroordelingen en de diagnose van een stoornis in het gebruik van middelen gepaard gingen met een verhoogde kans om te worden blootgesteld aan geweld. De dominante risicofactoren waren een stoornis in het gebruik van middelen (OR = 3,62) en een eerdere strafrechtelijke veroordeling (OR = 3,54). Het behalen van een diploma in het tertiair onderwijs ging gepaard met een verminderde kans om slachtoffer te worden van geweld.
Conclusie: Deze bevindingen benadrukken dat onderzoek naar effectieve interventies op de afdeling spoedeisende hulp de volksgezondheidsinspanningen kan helpen om de gezondheids-, sociale en economische last van interpersoonlijk geweld te verminderen.

Kernwoorden: interpersoonlijk geweld, geweld-gerelateerde verwondingen, risico factoren, datakoppeling

Citatie: Siobhan Murphy, Marie Kruse, Ask Elklit & Ole Brink (2019) Risk factors for violence-related injuries in emergency departments: a Danish linkage study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1606627

Vertaling door Marthe R. Egberts

Geaccepteerd voor publicatie op 3 april 2019, online gepubliceerd op 15 mei 2019

© 2023 NTVP - All Rights Reserved