Risicofactoren van hervictimisatie

Om de risicofactoren van hervictimisatie (herhaald slachtoffer worden) in kaart te brengen, bestuderen we potentiële mediërende factoren (o.a. dissociatie, emotie regulatie, eenzaamheid, riskant seksueel gedrag, emotieherkenning en gehechtheidsstijl) in de relatie tussen vroegkinderlijk misbruik en hervicitimisatie in een groep vrouwen die onlangs sexueel gehervicitimiseerd zijn. Deze groep wordt op bovengenoemde variabelen vergeleken met een groep vrouwen die wel onlangs seksueel misbruik maar geen vroegkinderlijk misbruik hebben meegemaakt en een groep die in zijn geheel geen (vroegkinderlijk of later seksueel) misbruik heeft meegemaakt. Dit onderzoek geeft inzicht in mogelijke risicofactoren die de hervictimisatie groep onderscheidt van de twee andere groepen. Naast deze crosssectionele studie worden ook prospectieve risicofactoren van hervictimisatie onderzocht in een longitudinale studie onder vrouwelijke studenten.

Looptijd

3 jaar

Onderzoekers

Dr. Judith Daniels, Dr. Peter de Jong, Dr. Miriam Lommen, Fatemeh Fereidooni

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/f.fereidooni/research

© 2021 NTVP - All Rights Reserved