Referaat 3MDR op 22 mei 2018

Tijdens het referaat ‘Revolutie in de psychotherapie: 3MDR’ wordt deze hoog-intensieve en innovatieve behandeling toegelicht. Gedurende de 3MDR-behandeling worden cliënten die gediagnosticeerd zijn met PTSS, geconfronteerd met afbeeldingen die hen doen denken aan de ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt, waarna ze een afleidende taak moeten uitvoeren. 3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een combinatie van bewezen behandeltechnieken, zoals de afleidende taak uit EMDR, en moderne innovaties, zoals virtual reality. Tijdens deze middag wordt ingegaan op de theoretische achtergronden, worden enkele case-reports besproken en wordt stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen.

Referaat:   Revolutie in de psychotherapie: 3MDR
Waar:         Arq Academy, Nienoord 13, Diemen, Zaal Chicago
Wanneer:  Dinsdag 22 mei  2018, 16.30 uur – 18.00 uur, afsluitend netwerkborrel

Referenten  
Prof. Dr. Eric Vermetten, bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s aan de universiteit van Leiden/LUMC. Leerstoel ingesteld door Stichting Arq en Ministerie van Defensie.
Drs. Dorien de Groot, Manager behandelzaken TRTC, Behandel-coördinator zorgprogramma veteranen en geüniformeerden bij GGZ Drenthe
Drs. Karlijn Schols, Psycholoog & promovenda bij Stichting Centrum ’45.

Wat is 3MDR?
Het is een behandeling waarbij alle zintuigen worden betrokken, waardoor niet alleen visuele, maar ook auditieve en fysieke elementen zijn toegevoegd. Zo wordt het imaginaire beeld, zoals gebruikelijk is in bestaande trauma therapieën, vervangen door een virtueel beeld (levensgrote foto’s worden in een 180 graden gezichtsveld getoond) en luistert de patiënt naar zelf uitgekozen muziek die hem of haar doet denken aan (de tijd van) de traumatische gebeurtenissen. Daarnaast loopt hij gedurende de sessie op een loopband. Tijdens een sessie wordt ongeveer 2,5 kilometer wandelend afgelegd. Door het gebruik van virtual reality, beweging en muziek wordt de behandeling intensiever en is de verwachting enerzijds dat cliënten sneller van hun klachten af komen en anderzijds dat cliënten die vastzitten tijdens de behandeling, verder komen.

Prof. Dr. Eric Vermetten zal het theoretisch kader van 3MDR toelichten. Hij zal ingaan op de ontwikkeling van de therapie bij het Militair Revalidatie Centrum in Doorn en de verschillende elementen van 3MDR en hun werking. Daarnaast zal hij meer vertellen over hoe een sessie eruit ziet en hoe de therapie op dit moment wordt gegeven bij Centrum ’45 (gestart met 3MDR in 2015) en GGZ Drenthe.
Drs. Dorien de Groot is vanaf het begin (2017) nauw betrokken bij het geven van de 3MDR behandeling bij topreferent traumacentrum van de GGZ Drenthe in Beilen. Zij zal casuïstiek uit haar eigen ervaring presenteren en reflecteren op de ’lessons-learned’ bij het werken met een lastig te behandelenpopulatie.
Drs. Karlijn Schols zal ingaan op de twee grote onderzoeken die nu lopen naar 3MDR en stilstaan bij de plannen om de behandeling verder te ontwikkelen met de nieuwste technieken.

Aanmelden kan via de Arq Psychotrauma Expert website.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved