PTSS blijft te vaak onopgemerkt

Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis en het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis zijn gangbaar onder mensen met een psychische stoornis, maar symptomen worden vaak niet opgemerkt en blijven daardoor onbehandeld. Een nieuwe studie van de Britse Cardiff Universiteit, gepubliceerd in het Journal Depression and Anxiety, toonde aan dat bij ruim 13% van de mensen met een psychische stoornis een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) onopgemerkt blijft.

Titel: Trauma exposure and undetected posttraumatic stress disorder among adults with a mental disorder
Onderzoekers: Catrin Lewis, Lawrence Raisanen, Jonathan I. Bisson, Ian Jones & Stan Zammit

Het doel van de studie was het vaststellen van de prevalentie PTSS onder een grote steekproef (n=1,946) volwassenen met een gediagnosticeerde psychische stoornis. Daarnaast werd beoogd de factoren te identificeren die samenhangen met het onopgemerkt blijven van symptomen. Gestructureerde interviews en een gevalideerde zelfrapportage (Trauma Screening Questionnaire,TSQ) werden afgenomen. Daarnaast werden demografische gegevens in kaart gebracht. De prevalentie van participanten die positief scoorden voor PTSS maar waarvan de symptomen niet waren opgemerkt was 13.9% [12.4–15.5%, 95% betrouwbaarheidsinterval]). Factoren die geassocieerd waren met onopgemerkte PTSS waren vrouwelijk geslacht, een jongere leeftijd bij het eerste contact met geestelijke gezondheidszorg en een lager inkomen. In het bijzonder werd geobserveerd dat PTSS klachten slecht opgemerkt bleven bij traumatische gebeurtenissen zoals kindermishandeling en seksueel geweld. De onderzoekers concluderen dat er een behoefte is om routinematig de traumageschiedenis en PTSS symptomen te beoordelen bij mensen met enige vorm van een psychische stoornis.

Catrin Hopkins heeft hoofdonderzoeker Dr. Catrin Lewis geinterviewd en hier een blog over geschreven “PTSD: detecting hidden trauma”. In dit interview, en in de onderstaande video, wordt dieper ingegaan op het onderzoek en de betekenis voor de klinische praktijk met betrekking tot niet gedetecteerde PTSS klachten.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved