Psychosociale interventies onder asielzoekers: een systematische review en meta-analyse

Studie: Efficacy and acceptability of psychosocial interventions in asylum seekers and refugees: systematic review and meta-analysis

Auteurs: G. TurriniM. PurgatoC. AcarturkM. AnttilaT. AuF. BalletteM. BirdK. CarswellR. ChurchillP. CuijpersJ. HallL. J. HansenM. KöstersT. LanttaM. NosèG. OstuzziM. SijbrandijF. TedeschiM. ValimakiJ. WancataR. WhiteM. van Ommeren and C. Barbui. 

Gedwongen migratie is de laatste 2o jaar fors toegenomen. Vluchtelingen en asielzoekers ervaren vaak een hoge mate van psychologische nood. De laatste jaren hebben er verschillende randomised controlled trials (RCTs) plaatsgevonden om het effect van psychosociale interventies te toetsen op werkzaamheid.  Het is nu tijd om te kijken of het bewijsmateriaal de effectiviteit en de geschiktheid van psychosociale interventies voor deze populaties ondersteund. Voor deze systematische review en meta-analyse werden 26 studies gebruikt met een totaal van 1959 deelnemers. Uit de resultaten komt naar voren dat psychosociale interventies een gunstig klinisch significant effect hebben op PTSS, depressie en angstklachten.

Online gepubliceerd op 11 februari 2019 in Epidemiology and Psychiatric Sciences.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved