Psychometrische validatie van de PTSD Checklist-5 bij vrouwelijke Filipijnse migrantarbeiders

Auteurs: Brian J. Hall, Paul S. Y. Yip, Melissa R. Garabiles, Chao Kei Lao, Edward W. W. Chan & Brian P. Marx

Originele titel: Psychometric validation of the PTSD Checklist-5 among female Filipino migrant workers

Migrantpopulaties hebben een verhoogd risico op blootstelling aan traumatische levensgebeurtenissen. Momenteel zijn er geen betrouwbare en valide screeningsinstrumenten voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij Filipijnse migranten, een populatie die wereldwijd bestaat uit meer dan 2.3 miljoen. Deze studie evalueerde de psychometrische eigenschappen van de PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) in een steekproef van vrouwelijke Filipijnse migrantarbeiders in Macao (SAR) China in twee studies. De eerste bestudeerde de betrouwbaarheid (interne en test hertest), convergente validiteit (met depressie, angst en rumineren) en divergente validiteit (met pijn en sociale steun) in een steekproef van 131 deelnemers. De tweede studie stelde de criterium validiteit vast van de PCL-5 door middel van de PTSS module van de Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) als criterium uitgevoerd door een vrouwelijke Filipijnse psycholoog in een steekproef van 100 deelnemers. De resultaten gaven een excellente interne consistentie aan (Cronbach’s alfa 0.95) en matige 10-dagen test hertest betrouwbaarheid (ρ=0.58, p < 0.001). PCL-5 scores correleerden sterk met scores op instrumenten voor depressie (ρ = 0.71, p < 0.001), angst (ρ = 0.61, p < 0.001) en rumineren (ρ = 0.68, p < 0.001), dat convergente validiteit ondersteunt. Divergente validiteit werd aangetoond door een zwakker verband met scores op instrumenten voor pijn (ρ = 0.33, p < 0.001) en sociale steun (ρ = -0.11, p = 0.22). De diagnostische precisie van de schaal was goed (AUC = 0.87). De optimale cutoff score van 25 optimaliseerde sensitiviteit (0.89) terwijl adequate specificiteit werd behouden (0.73), met een gewogen Kappa van κ[1]) = 0.82. Onze resultaten toonden aan dat de PCL-5 een betrouwbaar en valide screeningsinstrument is voor gebruik onder vrouwelijke Filipijnse arbeidsmigranten.

Kernwoorden: Posttraumatic Stress Disorder Checklist; psychometrische validiteit; posttraumatische stessstoornis; migranten; Filipijnen; huishoudelijk personeel

Citatie: Brian J. Hall, Paul S. Y. Yip, Melissa R. Garabiles, Chao Kei Lao, Edward W. W. Chan & Brian P. Marx (2019)Psychometric validation of the PTSD Checklist-5 among female Filipino migrant workers, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1571378

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 4 januari 2019, online gepubliceerd op 4 februari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved