Psychometrische evaluatie van de Hamburg Nachtmerrie Vragenlijst (HNV)

Auteurs: Robert-Jacek Gorzka, Katja Rebling, Helge Höllmer, Holger Schulz, Thiemo Knaust, Sonja Protic, Michael Schredl & Lutz Wittmann

Originele titel: Psychometric evaluation of the Hamburg Nightmare Questionnaire (HAFB)

Achtergrond: Nachtmerries zijn een veelvoorkomend fenomeen. In vergelijking met de algemene bevolking komen ze in verhoogde frequentie voor bij mensen men psychische stoornissen, vooral bij getraumatiseerde personen. Ondanks de hoge prevalentie is er geen korte vragenlijst in de Duitse taal die nachtmerries kan karakteriseren, onderscheid kan maken tussen verschillende soorten nachtmerries en hun impact op het functioneren overdag kan beoordelen.
Doel: De Hamburg Nachtmerrie Vragenlijst (HNV) is ontwikkeld als een korte zelfevaluatie om dit gat te vullen.
Methode: Psychometrische eigenschappen van de HNV werden geëvalueerd in een steekproef van 707 Duitse soldaten die de standaard diagnostiek doorliepen van het Centrum voor Mentale Gezondheid, onderdeel van het ziekenhuis van de Duitse strijdkrachten in Hamburg.
Resultaten: De resultaten van deze studie laten bevredigende psychometrische kenmerken zien zoals een solide factorstructuur en een adequate interne consistentie voor de HNV, evenals eerste indicaties van de constructvaliditeit van de subschalen.
Conclusies: De HNV is een betrouwbaar en economisch instrument om post-traumatische nachtmerries te beoordelen in klinische en onderzoek setting.

Sleutelwoorden: nachtmerries, vragenlijst ontwerp, trauma, replicatieve and niet-replicatieve nachtmerries

Citatie: Robert-Jacek Gorzka, Katja Rebling, Helge Höllmer, Holger Schulz, Thiemo Knaust, Sonja Protic, Michael Schredl & Lutz Wittmann (2019) Psychometric evaluation of the Hamburg Nightmare Questionnaire (HNQ), European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1592393

Vertaling door Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 14 december 2018, online gepubliceerd op 5 april 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved