Psychometrische eigenschappen en diagnostische bruikbaarheid van een Braziliaanse versie van de PCL-5 (complete en verkorte versies)

Auteurs: Karina Pereira-Lima, Sonia Regina Loureiro, Lívia Maria Bolsoni, Thiago Dornela Apolinario da Silva & Flávia Lima Osório

Originele titel: Psychometric properties and diagnostic utility of a Brazilian version of the PCL-5 (complete and abbreviated versions)

Achtergrond: Met de uitgave van de vijfde editie van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) is de Posttraumatische Stressstoornis Checklist (PCL) vernieuwd om te voldoen aan de gereviseerde criteria voor Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Echter is er nog geen onderzoek gedaan naar de diagnostische bruikbaarheid en betrouwbaarheid van een Braziliaanse versie van de nieuwe Posttraumatische Stressstoornis Checklist (PCL-5).
Doel: Om de interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid en diagnostische bruikbaarheid van de volledige versie (21-item) en twee verkorte (8- en 4-item versies) te onderzoeken. Methoden: In totaal ondergingen 85 individuen met een geschiedenis van blootstelling aan minimaal één traumatische gebeurtenis een diagnostisch interview waarbij gebruik werd gemaakt van het Gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 Syndroomstoornissen (SCID-5-CV) en vulden de Braziliaanse versie van de PCL-5 in. Aanvullend werden participanten uitgenodigd om de checklist een tweede maal in te vullen tussen 10 en 30 dagen na de eerste meting.
Resultaten: Zowel de volledige als de verkorte versies van de Braziliaanse PCL-5 toonden goede interne consistentie (complete PCL-5, α .96; 8-item, α .93; 4-item, α .85) en test-hertest betrouwbaarheid (complete PCL-5, ICC .87 [95% CI, .65 – .95]; 8-item, ICC .84 [95% CI, 0.60 – 0.94]; 4-item, ICC .84 [95% CI, 0.58 – 0.94]). Analyses naar de diagnostische bruikbaarheid met de SCID-5-CV lieten zien dat een cutoff punt van 36 een hogere algemene efficiëntie voor de voorspelling van een PTSS diagnose (OE, .80) en correspondeerde met Youden’s index J (.65). Voor de 8-item versie correspondeerde een cutoff punt van 13 met Youden’s index J (.61), terwijl scores van 21 of hoger geassocieerd waren met de hoogste OE (.78). Voor de 4-item PCL-5 lieten scores >7 de hoogste OE (.77) zien, en correspondeerden met Youden’s index J (.59).
Conclusies: Over het geheel genomen bieden de resultaten relevant bewijs rondom de hoge betrouwbaarheid en diagnostische bruikbaarheid van de Braziliaanse versie van de PCL-5.

Sleutelwoorden: PTSS; DSM-5; psychometrische eigenschappen; Brazilië

Citatie: Karina Pereira-Lima, Sonia Regina Loureiro, Lívia Maria Bolsoni, Thiago Dornela Apolinario da Silva & Flávia Lima Osório (2019) Psychometric properties and diagnostic utility of a Brazilian version of the PCL-5 (complete and abbreviated versions), European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1581020

Vertaling door Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 31 januari 2019, online gepubliceerd op 25 maart 2019.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved