Psychologische ondersteuning voor mensen op de intensive care

Auteurs: Dorothy Wade, Nicole Als, Vaughan Bell, Chris Brewin, Donatella D’Antoni, David A Harrison, Mags Harvey, Sheila Harvey,David Howell, Paul R Mouncey, Monty Mythen, Alvin Richards-Belle, Deborah Smyth, John Weinman, John Welch, Chris Whitman & Kathryn M Rowan.

Originele titel: Providing psychological support to people in intensive care: development and feasibility study of a nurse-led intervention to prevent acute stress and long-term morbidity

Doel: Stressvolle ervaringen op de intensive care leidt bij maximaal 50% van de patiënten tot nadelige psychologische gevolgen. We wilden een psychologische interventie ontwikkelen om acute stress te verminderen en toekomstige morbiditeit te voorkomen en de haalbaarheid van deze interventie testen.
Design: Een mixed-methods interventieonderzoek, waarbij twee fasen van het UK Medical Research Council-raamwerk werd gebruikt voor het ontwikkelen en testen van complexe interventies. Fase één (ontwikkeling) betrof het identificeren van een bewijsbasis voor de interventie, het ontwikkelen van een theoretisch begrip van waarschijnlijke veranderingsprocessen en het modelleren van veranderingsprocessen en uitkomsten. Fase twee omvatte twee gekoppelde haalbaarheidsstudies.
Setting: Vier algemene Britse intensive care units voor volwassenen.
Deelnemers: Fase één: voormalige en huidige patiënten, en experts in psychologie, verpleegkunde en onderwijs. Tweede fase: huidige patiënten en personeel.
Resultaten: Voortbouwend op eerder werk hebben we de preventieve, verpleegkundige Provision Of Psychological-ondersteuning voor People in Intensive Care (POPPI)-interventie gestandaardiseerd. We hebben cursussen en materialen bedacht om personeel op te leiden in het creëren van een ​​therapeutische omgeving. Hierin werd geleerd om patiënten met acute stress te identificeren en om drie sessies stressondersteuning, ontspannings- en hersteloefeningen te geven. Georiënteerde patiënten (n=127) namen deel aan een interventie-haalbaarheidsstudie in twee ziekenhuizen. Patiënt- en personeelgegevens gaven aan dat de complexe interventie haalbaar en acceptabel was. Feedback werd gebruikt om de interventie te verfijnen. Patiënten (n=86) namen deel aan een afzonderlijk onderzoek naar de procedures in twee andere ziekenhuizen, waarvan 66 (80% van de overlevende patiënten) vragenlijsten over posttraumatische stress, depressie en gezondheid invulden, 5 maanden na de werving.
Conclusie: De ‘POPPI’-psychologische interventie om acute stress bij patiënten in kritieke zorg te verminderen en toekomstige psychische morbiditeit te voorkomen, was haalbaar en acceptabel. Het werd verfijnd voor evaluatie in een cluster-gerandomiseerde gecontrolleerde studie.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved