Psychologische interventies voor posttraumatische stressstoornis bij vluchtelingen en asielzoekers: een systematische review en meta-analyse

Titel: Psychological interventions for post-traumatic stress disorder in refugees and asylum seekers: A systematic review and meta-analysis

Auteurs: Christopher T. Thompson , Andrew Vidgen & Neil P. Roberts. Cardiff Universiteit, Verenigd Koninkrijk.

Samenvatting: Onder vluchtelingen en asielzoekers is er een hoge prevalentie van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Professionals in de geestelijke gezondheidszorg komen hierdoor voor verschillende uitdagingen te staan. Deze studie includeerde 16 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) met in totaal 1111 deelnemers die het effect van psychologische interventies op PTSS onder vluchtelingen en asielzoekers onderzochten. De auteurs zochten in de databases: PsychInfo, ProQuest (inclusief geselecteerde databases ASSIA, IBSS, PILOTS), Web of Science, de Cochrane Central Database of Controlled Studies (CENTRAL) en Cochrane Database for Systematic Reviews (CDSR) om peer-reviewed onderzoeksartikelen te identificeren tot mei 2018. De auteurs gebruikten rigoureuze methoden om de kwaliteit van opgenomen studies en het bewijsmateriaal te beoordelen met behulp van Cochrane-, SURE- en GRADEsystemen. Er werden 525 onderzoeken beoordeeld, 16 werden opgenomen in deze studie waarvan 15 bijdroegen aan de meta-analyse. Ondanks de uitdagingen in het uitvoeren van onderzoek op dit gebied, vonden de auteurs bewijs voor traumagerichte psychologische interventies voor PTSS onder vluchtelingen en asielzoekers. Na subgroepanalyses vonden de auteurs bewijs die het gebruik van EMDR en Narratieve Exposure Therapie (NET) bij PTSS-symptomen ondersteunen. De auteurs bekeken deze bevindingen in relatie tot de bredere PTSS-behandelingsliteratuur en gerelateerde literatuur van overlevenden van grootschalige conflicten. Deze bevindingen suggereren dat traumagerichte psychologische therapieën effectief kunnen zijn in het verbeteren van symptomen voor vluchtelingen en asielzoekers met PTSS.

Deze studie is op 15 juni online gepubliceerd in het Journal Clinical Psychology Review.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved