Psychologische flexibiliteit versterkt veerkracht bij veteranen met mild brain injury

Psychologische flexibiliteit versterkt veerkracht bij veteranen met mild brain injury. Recent onderzoek van Elliot en collega’s (2019) laat zien dat veerkracht bij Irak/Afghanistan veteranen met mild brain injury door psychologische flexibiliteit kan worden versterkt. Deze studie onderzocht 264 veteranen (181 mannen) 4, 8 en 12 maanden na de eerste meting op basis van gevalideerde vragenlijsten. Sociale steun, coping en psychologische flexibiliteit werden gezien als mediators in de relatie tussen veerkracht en psychologische aanpassing.

Lees hier het onderzoek ‘Resilience facilitates adjustment through greater psychological flexibility among Iraq/Afghanistan war veterans with and without mild traumatic brain injury‘, gepubliceerd in het Journal Rehabilitation Psychology.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved