Psychological support during war

The war in Ukraine is a shock to the world. Many people feel scared, sad or powerless. Mental health professionals are aware of the impact that war can have on people’s mental well-being. Many of them therefore experience the desire to contribute to the psychosocial care of those affected. It is important to pay attention to the needs of those affected by war. The pyramid below shows what war victims need.

Self-help tools

  • Telegram bot
    Evidence based and psychological first aid based instructions in this chat bot were designed by department of medical psychology, psychosomatic medicine and psychotherapy, Bogomolets National Medical Univirsity (Kyiv, Ukraine) under scientific guidance of experts from ECNP Traumatic Stress Network, Vrje University Amsterdam and Hebrew University of Jerusalem.

Information for Healthcare workers and volunteers

Klik hier voor de presentatie van Iryna Frankova

Klik hier voor de presentatie van Marit Sijbrandij

Klik hier voor de presentatie van Sjef Berendsen

  • Self Help Plus (ENG, UKR and more) – WHO
    This manual is a stress management guide for coping with adversity. This illustrated guide supports implementation of WHO’s recommendation for stress management. There are many causes of stress, including personal difficulties (e.g. conflict with loved ones, being alone, lack of income, worries about the future), problems at work (e.g. conflict with colleagues, an extremely demanding or insecure job) or major threats in your community (e.g. violence, disease, lack of economic opportunity). This guide is for anyone who experiences stress, ranging from parents and other carers to health professionals working in dangerous situations. It is for both people who flee war, losing all they have, and well protected people living in communities at peace.

Adviezen over het bieden van eerste (psychologische) hulp vanuit de NtVP

Laat je horen

Zo lang er oorlog is, worden families uit elkaar gescheurd en gaat traumatisering door. Het helpen creëren van veiligheid is misschien wel de eerste psychologische hulp die je kunt bieden.

Beste collega , alleen kunnen we de oorlog niet stoppen maar samen wel. Start of sluit je aan bij publieke acties en initiatieven die de politiek kunnen beïnvloeden en initiatieven die getroffenen laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

Help de oorlog en traumatisering te stoppen: laat je horen!

Eerste hulp: basisbehoeften en sociale steun

We willen benadrukken dat mensen in oorlogssituaties in eerste instantie veiligheid en basisbehoeften nodig hebben (zoals onderdak en voeding). Er zijn verschillende organisaties die deze hulp coördineren waarbij vrijwilligers en uw goederen en donaties zeer welkom zijn. 

Daarnaast is sociale steun uit de eigen omgeving essentieel en kunt u wellicht iets betekenen door contact met familie, vrienden en andere naasten te faciliteren of te ondersteunen. 

Psychosociale hulp in de acute fase

Van de mensen die uit Oekraïne vluchten of die hier in Nederland wonen heeft lang niet iedereen direct psychologische hulp nodig na traumatische ervaringen. Het is normaal dat mensen in deze tijden acute stressklachten ervaren. Ons advies is om ook te kijken naar de veerkracht en het sociale netwerk van mensen en er op alert blijven dat mensen niet onnodig gemedicaliseerd en/of behandeld worden. 

Richtlijnen voor acute zorg

Voor mensen die vragen om psychologische hulp zijn er richtlijnen voor zorgverleners die nuttig kunnen zijn. Op deze pagina worden dos and don’ts  geboden voor het bieden van eerste psychologische hulp.

Gecoördineerde zorg

Er zijn professionele organisaties en structuren die momenteel eerste psychologische hulp bieden en coördineren.

Wilt u eerste psychologische hulp bieden aan mensen in of uit Oekraïne, verwijs mensen naar deze professionele organisaties en instanties in de eigen omgeving:

Zie hier het lokale aanbod in Oekraïne: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/mental-health-and-psychosocial-support

Of meldt u zichzelf aan bij professionele organisaties die psychologische hulp bieden in crisissituaties (zie richtlijnen). Een voorbeeld van zo’n organisatie is Stichting Wereldpsychologen.

Een helder overzicht van organisaties die hulp kunnen bieden op verschillende vlakken, is te vinden op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Heeft u zelf tips voor psychologen en andere therapeuten in het veld? Dan kunt u ons bereiken via onze sociale mediakanalen, of mailen naar communicatie@ntvp.nl