Psychodiagnostiek bij vluchtelingen: Studies on the Cultural Formulation Interview and somatization

Toepassing van een cultureel interview, ontworpen om culturele informatie te verkrijgen van een cliënt, kan de relatie met een patiënt, zeker met een vluchteling, positief beïnvloeden. Ook zal het de diagnostiek verbeteren, omdat het interview als positief wordt ervaren qua toepasbaarheid, bruikbaarheid, en klinisch nut. En dat heeft weer positief effect op het behandelresultaat, hoewel dit nog niet hard is aangetoond in een dubbelblind onderzoek. Dit schrijft Hans Rohlof in zijn proefschrift die hij 29 juni jl. verdedigde in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Promotoren waren prof.dr. R.J.Kleberdr & J.F.Knipscheer.

Meer informatie is te lezen op de webiste van de Universiteit Utrecht.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved