Psychische aandoening meest gemelde beroepsziekte in 2019

Bron: GGZ Totaal
Datum: 22-10-2020

De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, dat eerder deze week is verschenen.

2.222 van het totaal aantal beroepsziektemeldingen (3.691) in 2019 betroffen psychische beroepsziekten. De belangrijkste psychische beroepsziekten zijn overspanning en burn-out, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en depressie. Met 75% van het totaal aantal meldingen van psychische beroepsziekten is overspanning en burn-out in 2019 de meest gemelde beroepsziekte. Jaarlijks wordt rond de 300 keer een melding van PTSS als beroepsziekte gedaan bij het NCvB. Deze meldingen komen vooral vanuit de politie (97), gezondheidszorg (94), personenvervoer (20) en defensie (16). Binnen de gezondheidszorg komen de meldingen vooral vanuit instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten (58 van deze 94).

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved