PROSPER – Prediction and Outcome Study of PTSD and Personality Disorders – Design van de mediatie en predictie studie

Omschrijving
Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) komt vaak samen voor met persoonlijkheidsstoornissen. Het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste werkt voor patiënten met deze comorbide problemen: PTSS behandeling of geïntegreerde PTSS-persoonlijkheidsbehandeling. Tot nu toe zijn er op groepsniveau psychologische, hormonale, epigenetische en neurobiologische factoren gevonden die samenhangen met behandeluitkomst. Het doel van dit onderzoek is om met behulp van machine-learning technieken op individueel niveau predictoren en mediatoren van behandelrespons te identificeren. Hieronder vallen psychologische (cognitieve, affectieve, relationele) en hormonale/epigenetische factoren (bijv. 5-HTTLPR, BDNF, cortisol/FKBP5-methylatie, ocycotin, OXTR). In een subgroep gebruiken we structurele (T1 en DTI) en functionele (resting state, emotionele gezichtstaak) MRI als neurobiologische kandidaatpredictoren en –mediatoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het Sinai Centrum (onderdeel van Arkin), in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling psychiatrie en Anatomie en Neurowetenschappen).

Hoofdonderzoeker
Dr. K. Thomaes

Uitvoerend onderzoekers
I. Aarts
A. Snoek
A. van den End

Overige projectleden
Prof. Dr. J. Dekker Prof dr. A.T.F. Beekman
Prof. dr. O.A. van den Heuvel Dr. C. de Vriend

Looptijd
Juni 2017 – juni 2022.

Website/link, evt uitnodiging deelname Voor meer informatie of vragen: Voor meer informatie of vragen: prosper@sinaicentrum.nl

© 2023 NTVP - All Rights Reserved