Promotie: The disappearance of a significant other: Consequences and care

Donderdag 24 mei 16.15 zal Lonneke Lenferink haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care” openbaar verdedigen in het Academiegebouw in Groningen.

Wanneer een geliefde vermist raakt, ervaart bijna de helft van degenen die achterblijven langetermijnpsychologische problemen. Het risico van het ontwikkelen van langdurige rouwstoornis lijkt vijf keer groter te zijn dan na de natuurlijke dood van een dierbare. De constante onzekerheid lijkt de bepalende factor te zijn. Dit zijn de bevindingen uit het onderzoek van Lonneke Lenferink, het onderzoek is gefinancierd door Slachtofferhulp Nederland.

De cover van haar proefschrift is gemaakt door Klaas-Jelmer Sixma en gebaseerd op bewerkte foto’s van langdurig vermiste personen. De foto’s zijn met toestemming van de familieleden van de vermiste personen gebruikt om het thema “langdurige vermissing van een dierbare” een gezicht te geven.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved