Promotie: Risicofactoren voor het ontwikkelen van posttraumatische stressklachten bij Nederlandse militairen na uitzending

Op 18 januari van 12:45 tot 13:45 verdedigt Alieke Reijnen haar proefschrift “WARNED – Risk factors for the development of PTSD”.

Met een grote prospectieve cohortstudie onder ruim 1000 Nederlandse militairen (PRISMO: Prospectie in Stress-gerelateerd Militair Onderzoek) hebben we psychologische en biologische factoren onderzocht om beter te kunnen voorspellen welke militairen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van symptomen van een posttraumatische stress stoornis (PTSS) na uitzending. Onze studie laat zien dat, ondanks blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen, het merendeel van de militairen geen klachten rapporteert en geen verandering in karakter laat zien in de vijf jaar na uitzending naar Afghanistan. Toch zien we dat de prevalentie van verschillende psychische klachten wel toeneemt in de jaren na uitzending, vergeleken met vóór uitzending. Deze klachten kunnen kort na uitzending worden gerapporteerd, maar ook pas jaren later. Dit benadrukt het belang van het langdurig monitoren van militairen. Omdat niet iedere uitgezonden militair klachten ontwikkelt, is het daarnaast van belang om risicofactoren te identificeren zodat militairen met een verhoogd risico kunnen worden gewaarschuwd en preventietechnieken kunnen worden onderzocht. Wij tonen aan dat een verlaagde testosteronwaarde voor uitzending een mogelijke kwetsbaarheidsfactor vormt voor de ontwikkeling van PTSS. Daarentegen hebben de neuropeptiden neuropeptide Y, oxytocine en vasopressine, gemeten in bloedplasma, beperkte bruikbaarheid in het voorspellen van posttraumatische stressklachten over tijd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op betrouwbare wijze te voorspellen of een individu een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van posttraumatische stressklachten, maar dit proefschrift laat zien dat grote prospectieve datasets, zoals PRISMO, en het gebruik van geavanceerde statistiek van grote waarde kunnen zijn om dit doel dichterbij te brengen.

Meer informatie over deze promotie is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved