Promotie: Effecten van vroege stress op brein en metabolisme

Op 20 maart om 14:00 verdedigt mw. K.Y. Yam haar proefschrift: “ Programming of the Brain by Metabolic and Nutritional Factors After Early-Life Stress: Modulations by Early Nutritional Interventions”.

Blootstelling aan stress tijdens de vroege levensfase, bijvoorbeeld als gevolg van mishandeling, misbruik of verwaarlozing, kan leiden tot een hoger risico op het ontwikkelen van hersenaandoeningen in het latere leven, blijkt uit verschillende studies. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve problemen, angststoornissen en depressie. De kans hierop verschilt vaak sterk tussen mannen en vrouwen. Tegelijkertijd gaan deze aandoeningen vaak gepaard met metabole aandoeningen, zoals overgewicht of diabetes. Kit-Yi Yam wil meer inzicht verkrijgen in de kort- en langdurige, sekse-specifieke effecten van vroege stress op het brein en metabolisme.

Meer informatie op de website van de Universiteit van Amsterdam.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved