Promotie: De invloed van traumatische stress op het ontwikkelen van depressie en posttraumatische stress stoornis

Stress is het proces dat je helpt om je staande te houden in een veranderende omgeving. Schür onderzocht de rol van veelvoorkomende genetische risicovarianten op het ontwikkelen van psychopathologie na traumatische stress. De studie toont ondermeer aan dat veranderingen in glucocorticoïd receptor exon 1F methylatie (wat kan wijzen op veranderde productie van deze receptor voor het stresshormoon cortisol) en veranderingen in plasma GABA geassocieerd zijn met het ontwikkelen van psychopathologie na militaire uitzending.

Om stressvolle situaties goed het hoofd te kunnen bieden, zijn fysiologische processen nodig die zorgen voor adequate aanpassing. Schür heeft zich specifiek gericht op twee systemen die een hoofdrol spelen in deze fysiologische processen, namelijk de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as (HPA-as) en het GABA-systeem. Hij onderzocht deze systemen in relatie tot traumatische stress en psychopathologie, en in relatie tot elkaar. Daarnaast onderzocht hij de rol van veelvoorkomende genetische risicovarianten op het ontwikkelen van psychopathologie na traumatische stress. Ook liet de onderzoeker zien dat GABA-concentraties in de hersenen en cortisol reactiviteit na stress geassocieerd zijn met psychopathologie, met name als er sprake is van symptomen, en verschillend in mannen en in vrouwen. Daarentegen werd er geen associatie gevonden tussen cortisol en GABA-concentraties in de hersenen na acute stress. Ook vond de onderzoeker geen associaties tussen veelvoorkomende genetische risicovarianten in combinatie met traumatische stress op de ontwikkeling van depressie en posttraumatische stress stoornis. De resultaten benadrukken de belangrijke rol van het GABA-systeem en de HPA-as in de ontwikkeling van psychopathologie en laten zien dat het verzamelen van veel parameters in zowel mannen als vrouwen met verschillende psychische aandoeningen in grote samenwerkingsverbanden nodig zijn om de biologische basis van stress-gerelateerde psychopathologie beter te begrijpen.

Meer informatie

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved