Promotie: De HPA-as in de kindertijd

Een essentieel onderdeel van het stresssysteem is de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) met als belangrijkste hormonale eindproduct, cortisol. Atypische cortisol productiepatronen zijn geassocieerd met gezondheid. Dit onderstreept het belang van kennis over het functioneren van de HPA-as, vooral in de kindertijd waarin het functioneren van de HPA-as zich ontwikkelt en gevoelig is voor omgevingsfactoren. Simons gaat in haar proefschrift in op de dynamiek, ontwikkeling, vroege voorspellers en gerelateerde constructen van het functioneren van de HPA-as. Ze maakt daarbij gebruik van data verzameld binnen het lopende longitudinale BIBO onderzoeksproject met zich typisch ontwikkelende kinderen. Haar resultaten laten onder andere zien dat de totale hoeveelheid cortisol afneemt in de periode van 1 tot 6 jaar en dat stress en angst van de moeder gedurende het vroege leven van het kind, pre- en postnataal, geassocieerd waren met latere cortisol concentraties van kinderen. De kindertijd lijkt daarmee een belangrijke ontwikkelingsperiode voor het functioneren van de HPA-as.

Biografie
Sterre Simons studeerde Psychologie aan de Radboud Universiteit en rondde de onderzoeksmaster Behavioural Science, die een stage in Sociale Psychologie bevatte, cum laude af. Daarna deed ze haar PhD-traject in Ontwikkelingspsychologie (Behavioural Science Insititute). Momenteel heeft ze een onderzoeks- en docentfunctie in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit.

Contact: sterre_simons@hotmail.com
Datum: vrijdag 23 februari 2018
Tijd: vanaf 10:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promovendus: mevrouw S.S.H. Simons MSc.
Promotor(es):prof. dr. C. de Weerth, prof. dr. M.A.J. Knoben

Radboud Universiteit

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved